Annual editions of three-fold calendars for Huapol and a subsidiary of NexoTech -
- a companys operating on the Polish energy and telecommunications market.

The graphic design contains a symbolic message:
An energetic dancer - against the background of a characteristic view of Warsaw.
The luminous sash in her hands takes the shape of Poland.

__

Coroczne edycje kalendarzy trójdzielnych dla firmy Huapol oraz spółki - córki NexoTech - firm działających na polskim rynku energetyki i telekomunikacji.

Projekt graficzny, prócz swych walorów estetycznych zawiera przekaz symboliczny:
Energetyczna tancerka - na tle charakterystycznego widoku Warszawy.
Świetlista szarfa w jej dłoniach przybiera kształt Polski.

Thank you.


Back to Top